STU er et uddannelses og beskæftigelsesrettet tilbud, med fokus på at afklare og kvalificere elevernes muligheder for ordinær uddannelse eller beskæftigelse efter STU.

STU forløbene er individuelt sammensatte med udgangspunkt i elevernes forløbsplaner.

Undervisningen er bygget op om værkstedsarbejde, hvor vi udbyder 3 forskellige fagretninger: Håndværk og EjendomsserviceJordbrug og DyreholdGastronomi og Event.

På linjerne undervises eleverne i brug af relevante maskiner, værktøjer, korrekt behandling af materialer og brug af fagudtryk, der knytter sig til linjerne.

På skolen tilbyder vi også undervisning i dansk, matematik, engelsk og samfundsforhold samt sundhed og motion.

Eleverne møder i dagligdagen de krav, som stilles på enhver anden arbejds- og uddannelsesinstitution tilpasset evner og behov.

Hver elev har én fast kontaktperson der følger eleven gennem hele forløbet. Alle elever modtager individuel vejledning igennem STU forløbet.

Elever på FGU Aalborg har mulighed for at få botræning under deres uddannelse efter visitering fra elevens hjemkommune.

STU på FGU Aalborg foregår på FGU skolen i Kongerslev. Vi har linjer både på skolens hovedadresse i Aalborg, i Kongerslev og i Mou på vores afdeling Mou Hotel.