STU forløb

På Lille Vildmose STU tager vi udgangspunkt i den enkelte unges ønsker, kompetencer og færdigheder.
Et STU forløb er individuelt sammensat på baggrund af en forløbsplan, som laves ved opstart sammen med en vejleder. Fokus er altid på tilknytning til arbejds- og uddannelsesmarkedet, og forløbsplanen angiver en individuel plan der henimod, hvor der tages hensyn til den enkeltes forudsætninger.

STU-uddannelsen på FGU Aalborg er kendetegnet ved en værkstedsbaseret og helhedsorienteret undervisning. Sigtet er at gøre den enkelte parat til videre uddannelse, ordinær beskæftigelse eller beskæftigelse på særlige vilkår, fx fleksjob.
Undervisningen er bygget op om værkstedsarbejde, hvor vi udbyder tre forskellige linjer: Håndværk & Ejendomsservice,Jordbrug og Dyrehold og Gastronomi og Event.

På værkstederne undervises eleven i brug af relevante maskiner, værktøjer, korrekt behandling af materialer samt brug af relevante fagudtryk. Værkstedsarbejdet tager udgangspunkt i reelle bestillinger på produkter eller ydelser, da vi mener, at dette bedst bidrager til den enkeltes udvikling af arbejdsidentitet.

På skolen tilbyder vi også undervisning i dansk, matematik, samfundsforhold og PASE (Privatøkonomi, arbejdspladslære, samarbejdslære, erhvervslære), ligesom der i dagligdagen er indlagt pauser, hvor vi fokuserer på sundhed, trivsel og motion.
I undervisningen tages udgangspunkt i den enkelte elev, og de teoretiske fag bygges på efter behov og forudsætninger.

Igennem STU forløbet tildeles alle elever én fast kontaktperson, der følger eleven hele vejen, og som sikrer, at elevens trives i forløbet, og at der arbejdes hen mod de aftalte mål.
Udover det faglige perspektiv vægter vi fællesskab og ungemiljø højt. Vi har løbende forskellige sociale arrangementer, ekskursioner og mindst en årlig studietur.

STU elever og lærere på uddannelsesmesse
Fra jord til bord