Vi tilbyder flere forskellige Skole- og dagtilbud

STU henvender sig til unge og voksne i alderen fra 16 år og op, som har behov for en ekstra og særlig tilrettelagt støtte til uddannelse, afklaring og udvikling af arbejds- og funktionsevne, beskæftigelse og selvstændig livsførelse.

I vores Skole- og dagtilbud tilbyder vi:​

  • STU​ forløb, som er et 3-årig Særlig Tilrettelagt Uddannelsesforløb for unge med særlige behov.​
  • Ressourceforløb jfr. LAB §68, som er et forløb for personer under 40 år, der har komplekse problemer ud over ledighed. Ressourceforløb er relevant, når der er et udviklingsperspektiv i forhold til personens arbejdsevne.
  • Vejlednings- og opkvalificeringsforløb jfr. LAB § 32  som er afklaring i forhold til uddannelse og beskæftigelse.​
  • SEL § 103 og § 104, som er et beskyttet beskæftigelse-, aktivitets- og samværstilbud til personer med førtidspension.​

Fælles for alle tilbud er, at vi ser det hele menneske og tager udgangspunkt i den enkelte persons forudsætninger, ønsker og behov.

STU messemiljø