Organisation

STU Lille Vildmose er organiseret som en del af FGU Aalborg. Institutionen øverste ledelse er FGU Aalborgs bestyrelse, men rektor har det formelle ledelsesansvar for både FGU Aalborg og STU Lille vildmose. Den daglige ledelse af STU Lille Vildmose varetages af institutionens uddannelsesleder.

Vi har stor erfaring og mange kompetencer gennem flere års arbejde med elever i målgruppen for STU. Vores medarbejdere i STU samarbejder tæt med medarbejderne på FGU, og dermed sikre vi faglig kvalitet og udvikling af uddannelserne på tværs i institutionen gennem fælles kompetenceudvikling og faglig sparring.