Samarbejde

Vi samarbejder med mange forskellige virksomheder i forhold til vores elevers erhvervstræning.

Vi er en del af Joballiancen

Mange af vores STU-elever ønsker sig et arbejde efter deres STU. Det tager vi alvorligt.
Vi har i flere år haft fokus på at gøre vores undervisning så praksisnær som muligt, blandt andet er stort set al vores undervisning på Mou Hotel tilrettelagt som værkstedsbaseret, helhedsorienteret undervisning, ligesom praktik i eksterne virksomheder er en del af stort set alle de unges uddannelsesplaner. Vi ser at denne form for undervisning understøtter elevens forestilling om job og uddannelse og bidrager til udvikling af arbejdsidentitet og arbejdsmarkedsnormer.

I et samarbejde med foreningsfællesskabet Ligeværd og Aalborg kommune er vi en del af projekt Joballiancen, som er støttet af STAR (beskæftigelsesministeriets Styrelse for Arbejdsmarked og Rekruttering). Joballiancen har til formål at sikre bedre overgange og udslusning for STU elever. Læs mere om projektet her (Link til folder)