Ressource, Vejlednings- og opkvalificerings forløb

Vi tilbyder individuelle, helhedsorienterede og beskæftigelsesrettede forløb, med det formål, at den enkelte enten bliver afklaret til uddannelse eller job.

Vores indsats er målrettet mod, at eleverne udvikler både personlige, sociale og faglige kompetencer, med henblik på at varetage opgaver i en virksomhed og begå sig på en arbejdsplads eller ungdomsuddannelse.

Vi tilbyder forløb til unge fra 16 år og opefter. Tilbuddene er for dem, som er udfordret af forskellige kognitive, fysiske eller psykiske problemstillinger.

Alle vores forløb er individuelt tilrettelagt og tager udgangspunkt i vores forskellige autentiske arbejdsmiljøer samt praktikker i forskellige virksomheder, som vi samarbejder med.

Formålet med forløbet er, at den enkelte elev

  • Får mulighed for at afprøve sine faglige og personlige kompetencer.
  • Kan blive brancheafklaret igennem vejledning, praktik og arbejde på et af vores værksteder.
  • Kan lave et cv og søge job, som passer til egne kompetencer.
  • Kan blive bedre til dansk og matematik afhængigt af behov.
  • Bliver en del af et ungemiljø med fokus på sociale fællesskaber, trivsel og fritid.