Botræning

FGU Aalborg tilbyder botræning til unge mellem 17 og 25 år, i en af institutionens tre botræningsenheder efter Servicelovens:

  • §85 (Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer, der har behov herfor på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer
  • §76 (Efterværn Unge i alderen fra 18 til 22 år kan tilbydes efterværn, når det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til den unges behov for støtte, og hvis den unge er indforstået hermed. Hjælpen skal bidrage til en god overgang til en selvstændig tilværelse og herunder have fokus på at understøtte den unges uddannelse og beskæftigelse samt øvrige relevante forhold, f.eks. anskaffelse af selvstændig bolig
  • §52 (Kommunalbestyrelsen kan træffe afgørelse om foranstaltninger, når det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller en unges særlige behov for støtte. Ved FGU Aalborg tilbydes bo-træning under stk. 3, punkt 6) Kontaktperson eller punkt 9) Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte.)

Institutionen råder over 16 botræningspladser i henholdsvis Mou og Kongerslev.

botræning for unge fælles køkken i Kongerslev
Fælles køkken og spisestue i Kongerslev
Boligen i Kongerslev botræning for unge
Boligen i Kongerslev

Indholdet i bo-træningen

Unge, der tilbydes botræning, bor i eget værelse i et af vores botræningshuse. Botræningen tilrettelægges ud fra den unges ønsker, forudsætninger og behov, og kan blandt andet indeholde støtte i forskellige praktiske opgaver i hjemmet, indkøb og madlavning, håndtering af e-boks og økonomi, samt støtte til at have en aktiv fritid med fritidsinteresser og venner.

Vi sætter igennem botræningen særlig fokus på at støtte den enkelte i at etablere og vedligeholde gode sociale relationer både sammen med unge, de møder igennem deres skole og fritidstilbud, men også med de andre unge i samme botræningshus. Blandt andet tilbyder vi flere gange om året både mindre og større fællesudflugter med overnatning, ligesom der på tværs af botræningshusene er fællesspisninger, temaaftner mv.

Målet er at den enkelte igennem botræningen kan opnå personlig udvikling og nye mestringsstrategier, således at den unge efter 1-3 år fungerer selvstændigt og kan flytte i egen bolig eventuelt med få støttetimer.

Det er desuden også målet, at den enkelte unge har opnået tilstrækkelige kompetencer til fastholdelse og gennemførelse af uddannelse og/eller arbejde under særlige eller ordinære vilkår.

Fællesrum i Mou botræning for unge
Fællesrum på Mou Hotel