Beskyttede tilbud

Beskyttet beskæftigelsesindsats der bidrager til, at unge voksne, der tilkendt førtidspension, kan blive en del af et fællesskab på en arbejdsplads.

Lille vildmose tilbyder beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud til personer med førtidspension efter SEL §103 og §104
Beskyttet beskæftigelse på Lille Vildmose finder sted på enten Gården i Kongerslev  eller Mou Hotel med mulighed for en række praktiske opgaver indenfor fx.:

  • Køkken
  • Tjener/ serveringsopgaver
  • Ejendomsservice
  • Have- og smådyr

Vores tilbud er for unge voksne der har behov for en helhedsorienteret praktisk-, virkelighedsnær- og pædagogisk indsats og støtte for at fungere på en arbejdsplads.