Jordbrug & Dyrehold

Er du vild med dyr?

På linjen Jordbrug og dyrehold har vi geder, kaniner, høns, næsebjørne, heste, køer, grise og forskellige mindre kæledyr og krybdyr, som skal passes hver dag.

Undervisningen foregår i et autentisk læringsmiljø, hvor der om foråret kommer dyreunger til verden og om sommeren og efteråret bliver høstet, så dyrene kan få mad til vinteren.

Vi har fokus på læring, trivsel og deltagelse i fællesskabet, og sociale aktiviteter og arrangementer indgår i uddannelsen.

Igennem et STU forløb på Jordbrug & dyrehold opnår den enkelte kompetencer til at arbejde som medhjælper indenfor fx landbrug, gartneri, maskinstation, hestestutteri eller dyrehandel. Dette sker via arbejdet i vores værksted og igennem eksterne praktikker og kursusforløb.

På arbejde i kreaturstalden
Der arbejdes i kostalden
Vi kører store maskiner
Cowboys