Om Os

Lille Vildmose STU er en indtægtsdækket virksomhed under FGU Aalborg, der tilbyder bo-ophold, uddannelse og beskæftigelse for mennesker, der har svært ved at få fodfæste på arbejdsmarkedet, eller unge der ikke har mulighed for at tage en ordinær uddannelse.

Mission

FGU Aalborg er en uddannelsesinstitution, der skal give eleverne viden, kundskaber, færdigheder, afklaring og motivation til primært at gennemføre en ungdomsuddannelse eller alternativt opnå ufaglært beskæftigelse.

Vision

FGU Aalborg er det mest attraktive valg for de unge i målgruppen, for samarbejdspartnere og for medarbejdere.

Værdier

På FGU Aalborg styrker vi vores relationer og tillid til hinanden ved at være modige nysgerrige og dialogsøgende, og vi har altid fokus på

  • vores elevers ressourcer
  • elevernes trivsel og
  • at vores elever udvikler sig fagligt, personligt og socialt.
  • at hver eneste elev kommer videre i uddannelse eller beskæftigelse og kan mestre sit liv.

Vi tilbyder følgende forløb

Vores uddannelses og beskæftigelses tilbud udgør